POZIOMY DILTSA

Poziomy logiczne zostały opracowane przez Gregory’ego Batesona, a wprowadzone do szkoleń, a przede wszystkim do coachingu przez Roberta Diltsa.

MISJA Po co?
Dla kogo?
Dla jakiej idei?
TOŻSAMOŚĆ Kto?
Kim jestem?
PRZEKONANIA Dlaczego?
WARTOŚCI Dlaczego?
UMIEJĘTNOŚCI Jak?
STANY Jak?
ZACHOWANIE Co?
ŚRODOWISKO Gdzie?

Czego dotyczą?

Opisu poziomów funkcjonowania człowieka i jego sprawności.
Koncentrują się na zadaniu sobie pytania i szukaniu odpowiedzi:

Z jakich powodów działamy w niektórych okolicznościach sprawnie, wykorzystując swoje umiejętności, natomiast w innych sytuacjach mamy kłopot ze sprawnością w uruchamianiu własnych zdolności i potencjału?

Odpowiedź można dać odwołując się do różnych poziomów naszego funkcjonowania. Jeśli dodatkowo założymy, że na umiejętność składa się sekwencja czynności to możemy znaleźć odpowiedź dotyczącą naszej sprawności w określonych przez Diltsa poziomach. Jeśli przypatrzymy się naszym działaniom to możemy je podzielić na mniejsze „jednostki” – czynności. Np.: gdy chcemy nauczyć się jeździć samochodem musimy znaleźć adres szkoły jazdy, wykonać telefon w celu umówienia się na kurs, przyjechać na ten kurs, otworzyć samochód, ustawić lusterka, nacisnąć odpowiedni pedał itd. Tych czynności jest zatem określona ilość. Jeśli zatem ktoś mówi: „Nie potrafię jeździć samochodem”, prawdopodobnie odwołuje się do jednej bądź kilku czynności, których rzeczywiście nie potrafi. Dodatkowo dochodzi do tego kontekst wypowiedzi tego twierdzenia. I tu pojawiają się poziomy logiczne. Bo możemy usłyszeć: „Nie potrafię jeździć samochodem, bo nikt z mojej rodziny tego nie potrafi”. Zatem subiektywne twierdzenie o nieumiejętności jest wynikiem obserwacji środowiska w którym żyje dana osoba. Jej wypowiedź pochodzi z poziomu środowiska. Innym przykładem tego samego twierdzenia z innego poziomu będą słowa: „Nie potrafię jeździć samochodem, bo uważam, że to bardzo niebezpieczne”. Tu dotykamy poziomu przekonań tej osoby. Praca jaką musi wykonać osoba chcąca zdobyć, bądź uruchomić jakąś umiejętność zależeć będzie zatem od poziomu z jakiego pochodzą jej wypowiedzi, ku któremu poziomowi zmierza jej wyobrażenie o możliwości zmiany działania. Większość szkoleń dotyczy zmiany zachowania i zdobycia umiejętności. No ale jak zmienić zachowanie, gdy ktoś uważa, że to co robi jest niezgodne z jej przekonaniami i wartościami? Jak ma uruchomić swoje zdolności, gdy nie wie po co ma coś robić, nie widzi w swoim działaniu misji? Oczywiście też może lokalizować swoje sukcesy bądź porażki w środowisku, w którym żyje, pracuje. Odkrycie poziomów, z którego takie mniemanie pochodzi prowadzi do zmiany zachowania. I to jest prawdziwa pomoc dla osób szkolonych bądź coachowanych, bo dopiero dzięki takiej wiedzy jest możliwa zmiana zachowań.

Adam Sulimski

Copyright © Ases For 2005-2020