MENTORING

Jedną z trzech największych potrzeb XXI wieku, a zarazem umiejętnością potrzebną liderom do budowania współczesnego biznesu jest angażowanie indywidualnych życiowych doświadczeń i umiejętności pracowników.
Co zatem robić?
Mentoring jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Łączy on kilka elementów / umiejętności:

1
Coacha
2
Szkoleniowca
3
Konsultanta

To one zmierzają do wspierania współpracowników w osiąganiu sukcesów. Kłopot polega na zaproszeniu kluczowych managerów do procesu świadomego nabycia umiejętności mentoringowych. A jest to dający dużo satysfakcji proces, zmierzający do:

  • uwalniania potencjału pracowników
  • odciążenia siebie samego poprzez powierzanie innym części swoich obowiązków
  • odciążenia samego siebie dostrzegając, że inni też mają pomysły
  • etc.

Wiele systemów pragnie jedynie utrzymania status quo – standardowe rozwiązania, standardowe działania, standardowa praca z ludźmi. Dzięki mentoringowi można zmienić system poprzez rozwijanie i zmianę standardów.
Mentoring ma doprowadzić do wzrostu zaangażowania pracowników przez co może bazować i korzystać z koncepcji zaangażowania w pracę autorstwa Schaufeliego (2002):

Zaangażowanie rozumiane jest tu, jako pozytywny, dający satysfakcję, związany z pracą stan umysłu, na który składają się trzy czynniki: doświadczanie przez pracownika uczucia wigoru podczas wykonywania pracy, oddanie się pracy oraz zaabsorbowanie nią. Wigor rozumiany jest, jako doświadczanie wysokiego poziomu energii i wytrzymałości psychicznej podczas pracy oraz odporności na różnorodne dystraktory. Łączy się także z chęcią wykonywania pracy nawet w obliczu pojawiających się przeciwności i trudności. Oddanie się pracy to entuzjastyczne jej wykonywanie oraz doświadczanie poczucia jej znaczenia, a także dumy z możliwości jej wykonywania. Z kolei zaabsorbowanie pracą dotyczy uczucia pełnej koncentracji i pogrążenia się w swojej pracy, czemu towarzyszyć może doświadczanie nienaturalnie szybkiego upływu czasu (Baka i Cieślak, 2010). Zaangażowany pracownik doświadcza swojej pracy jako stymulującej i dającej mu energię oraz ocenia ją jako coś, czemu naprawdę warto poświęcać czas i wysiłek. Praca to dla niego coś wartościowego, istotnego, sensownego i znaczącego dla osiągnięcia cenionych przez niego celów. To także coś pochłaniającego pracownika, na czym jest w pełni skoncentrowany (Bakker i Demerouti, 2007).

Konrad Kulikowski, Magdalena Madej
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Problemy Zarządzania, vol. 12, nr 1 (45): 99 – 112 ISSN 1644-9584, © Wydział Zarządzania UW

Aby osiągnąć taki stan - dostrzegając elementy wymienione powyżej w środowisku, w którym przebywamy i pracujemy - warto skorzystać z mentoringu jako prostej – choć niełatwej – metody rozwijania zaangażowania pracowników, a przede wszystkim siebie.

Potrzebujesz więcej informacji – napisz lub zadzwoń!
Copyright © Ases For 2005-2020